Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Filter
Tabel nieuwsoverzicht overslaan
DatumNieuwsbericht
24-12-2021Nieuwsbrief 30: Nieuws vanuit het gemeentehuis over Opbroek
22-07-2021Nieuwsbrief 29: Voorbereiding Opbroek Noord, Stedenbouwkundig Plan Opbroek Oost
14-07-2021Stedenbouwkundig Plan Opbroek Oost ter inzage
24-02-2021Loting 5 starterswoningen Het Opbroek
03-12-2020Nieuwsbrief 27: juridische procedure Opbroek Noord; voorbereiding bouw 5 starterswoningen
03-12-2020Nieuwsbrief 28: starterswoningen, voorbereidingen Opbroek Noord, structuurvisie Opbroek Oost
07-04-2020Bouw starterswoningen Het Opbroek
24-04-2019Nieuwsbrief 26: vaststelling bestemmingsplan Noord, 27 woningen in Zuid
22-08-2018Inloop stedenbouwkundig plan / inrichtingsschets en ontwerpbestemmingsplan Opbroek Noord
26-06-2018Nieuwe woningen niet meer aangesloten op het aardgasnet
13-02-2018Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Opbroek Noord en verkeersstructuur
24-01-2018Terugblik inloop 22 januari 2018
16-01-2018Nieuwsbrief 25: voorontwerpbestemmingsplan (Noord), inloop en oplevering deelfase 3 (Zuid)
20-07-2017Nieuwsbrief 24: nieuwe benaming, Opbroek Noord, Opbroek Zuid, projectpagina website,
20-06-2017Voorbereidingskrediet Opbroek Noord
20-06-2017Nieuwsbrief 23: nieuwe deelfase in voorbereiding, planning, info verkoop
20-06-2017Nieuwsbrief 22: verkoop kavels en woningen, bestemmingsplan, volgende deelfase
20-06-2017Nieuwsbrief 21: verkoop kavels en woningen, verkoop woningen Roosdom Tijhuis
20-06-2017Nieuwsbrief 20: woonrijp maken eerste deelfase, voorbereiden volgende fase, bouwprogramma